torsdag 21 februari 2013

Svensk Biblioteksförenings utvecklingsmedel - sista ansökan 31 mars!

Svensk Biblioteksförening fördelar varje år utvecklingsmedel till institutionella medlemmar för att stödja utvecklingsarbetet på bibliotek. Föreningen "har möjlighet att utpeka prioriterade ämnesområden och frågeställningar och ansökningar med sådan inriktning beaktas särskilt när beslut om stöd fattas" och igår beslutade styrelsen att peka ut ett sådant område för årets ansökningarna. För 2013 prioriteras projekt som syftar till att göra biblioteken tillgängliga och angelägna för fler och nya användare. Med tanke på den utveckling som finns på flera håll i Skåne så finns det många spännande projekt som skulle kunna vara aktuella.

Tänk på att ansökan ska ha betydelse för bibliotek och biblioteksverksamhet i Sverige och att särskild vikt läggs vid framåtsyftande och nyskapande förslag samt förslag som syftar till att åstadkomma ökat samarbete. Medfinansiering betraktas som positiv vid bedömning av ansökningarna. Observera att stöd inte ges till redan pågående projekt, löpande verksamhet, resor, publikationer, författande, kompetensutveckling eller anordnande och deltagande i konferenser och seminarier. Däremot kan man dra nytta av relevanta, tidigare erfarenheter. Läs mer om södet och vad som krävs på Svensk Biblioteksförenings hemsida.

Sista ansökningsdag för vårens utlysning är den 31 mars.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar