tisdag 9 oktober 2012

Meröppet SLU Alnarp

Även om Veberöds biblioteket var det första meröppna biblioteket i Sverige, så är det ju inte det enda meröppna biblioteket i Skåne. På SLU-biblioteket i Alnarp infördes meröppet i december 2010.

I våras publicerade Biblioteksbladet en artikel om Meröppet vid SLU-biblioteket i Alnarp http://biblioteksbladet.se/2012/03/22/meroppet-gav-mersmak/

Och dessförinnan, i mars, gjorde SLU-biblioteket en helårsutvärdering av Meröppet-verksamheten vid SLU i Alnarp.

Catharina Isberg, vid SLU, sammanfattar utvärderingen såhär  i sin blogg:
"I helårsutvärderingen som nu är gjord, har vi undersökt antal besök, genomfört en enkät med studenter och anställda på campus, frågat intressenter via mail om deras intryck, haft ”klotterplank” i bibliotekslokalen för möjlighet till input, samt haft diskussion i bibliotekspersonalen.
...
Meröppet är ett viktigt initiativ för att förbättra studie- och arbetsmiljön på campus för både studenter och anställda. Genom initiativet ökar möjligheterna för alla att få lika villkor i sina studier"

Erfarenheterna av meröppet på biblioteket i Alnarp var så positiva att SLU också infört eller kommer att införa meröppet i Skara, Umeå och Uppsala.

"Största främjandet av mina studier någonsin", var en av studentkommentarerna på det klotterplank som var en del av utvärderingen i Alnarp, och den kommentaren är ju lika fin som den kommentar vi fick i utvärderingen i Veberöd, och som fick ge namn åt rapporten: "Tack vare det meröppna biblioteket, finns det ett bibliotek även för mig".

Det finns fler intressanta paralleller mellan utvärderingen av meröppet i Alnarp och utvärderingen av meröppet i Veberöd.  Förutom att meröppet på båda biblioteken har varit en positiv erfarenhet för både personal och användare och att till exempel utlånen gått upp i samband med meröppet-införandet , visar också båda utvärderingarna på att de farhågor man haft i förväg, tex om ökat svinn, kommit på skam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar