torsdag 23 augusti 2012

Barnbiblioteksinfo - sommarboken, den goda boken och annat

 

Sommarboken - favorit i repris

Kultur i Väst fick pengar från Kulturrådet för att hitta på lite kul saker kring Sommarboken 2012. Bibliotek i Västra Götaland inbjöds att vara med som pilotkommun och 5 kommuner blev utvalda. Nästa år hoppas man att få fortsätta och då kunna erbjuda material till ALLA bibliotek i hela Sverige.
Läs mer på Sommarbokens webbplats med info för både barn och vuxna.

Litteratur och skrivande är populärt inom Skapande skola. Läs mer i Kulturrådets nulägesanalys om Skapande skola på KUR:s webbplats.

Många konferenser i oktober

Skapande skola konferens i Kristianstad 9 oktober
Kulturens kraft i lärandet och Skapande skola i Skåne. Hur bidrar estetiska lärprocesser till elevernas måluppfyllelse? Konferensen riktar sig till förtroendevalda, skolchefer, rektorer,
utvecklingsansvariga, kulturutvecklare, kultursamordnare och motsvarande - som bibliotekarier för barn och unga och skolbibliotekarier.

Den goda boken - Om klassiker eller serier, kanon och myten om den goda boken i Lund den 26 oktober
Det har kommit inbjudan till en spännande eftermiddag i regi av LitteraLund, som en del i höstens Förfestival. Programmet är intressant både för de som arbetar med med skönlitteratur för vuxna och för unga i högstadiet/gymnasiet (klassiker ligger t ex i läroplanen för åk 8). Anmälan senast den 15 oktober

Alla läser! - Att bygga för jämlik läsutveckling
18-19 oktober i Göteborg arrangerar Kulturrådet, Skolverket och Kultur i Väst tillsammans med Barnkulturåret i Göteborg, en nationell konferens med syfte att sprida kunskap och främja ett läsutvecklande arbete. Anmälan till KUR senast den 13 septemberInga kommentarer:

Skicka en kommentar