måndag 23 januari 2012

Bibliotek för barn och unga

Agneta Edwards har lämnat ett förslag till strategi för det regionala arbetet med bibliotek för barn och unga. I höstas presenterades några av idéerna för bibliotekscheferna och för nätverket barnbibliotekarier.


BBM kommer att presentera en sammanfattning under våren men vi har tagit tag i ett av förslagen och startar en referensgrupp som skall vara en förankring, länk och bollplank för regionbiblioteket/BBM i dessa frågor.

Gruppen består av en bibliotekschef + barnbibliotekarie från varje delregion och två representanter från BBM. Referensgruppen kommer inledningsvis att träffas en gång i månaden.
Uppdraget är att lyssna in behov/önskemål från såväl bibliotekscheferna som barnbibliotekariegruppen, samt ta med frågorna tillbaka från diskussioner i referensgruppen. Medlemmarna i referensgruppen är:

NO Kristianstad: Britt-Marie Nordström + Lina Wegendal
NV Ängelholm: Jonas Bolding + Kerstin Turesson
SO Simrishamn: Emma Lang Åberg + Magnus Cadier
SV Burlöv: Agneta Jakobsson + Katarina Tollbäck Ericsson

Första mötet håller vi den 28 februari - läs mer om det här på bloggen!


Under våren kommer vi också att undersöka intresset för studiecirklar rörande forskning om barnbibliotek och läsfrämjande och vi hoppas kunna starta några före sommaren. Biblioteksföreningen har gjort en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek och utformat en studiehandledning som vi funderar på att använda. En annan idé är forskningsrapporten Barnbibliotek och lässtimulans : delaktighet, förhållningssätt, samarbete / Amira Sofie Sandin.


I slutet av maj skulle vi vilja lägga en konferens med tema Att arbeta med barn och delaktighet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar