måndag 23 januari 2012

Regionalt mediesamarbete

2011 utvärderade vi den kompletterande medieförsöjrningen via Malmö och Kristianstad stadsbibliotek. Det blev tydligt att fjärrlånen från Malmö och Kristianstads stadsbibliotek minskar kraftigt, samtidigt som vi ser att folkbiblioteken i Skåne lånar mycket av varandra och att de delregionala samarbetena i Skåne i till exempel Skåne NV, Skåne NO och SÖSK (Tomelilla-Simrishamn) får allt större betydelse . Den utredning om lånecentralerna och Internationella biblioteket som presenterades i december samt Kungliga Bibliotekets besked om att den kompletterande medieförsörjningen inkl transporter lämpligen sköts regionalt är naturligtvis också intressanta i sammanhanget.

I december 2011 sades avtalen kring kompletterande medieförsörjning med Malmö och Kristianstads stadsbibliotek, upp. Under 2012 kommer Bibliotek, bildning och media, med hjälp av en extern projektledare, Annette Johansson, arbeta fram ett förslag till en ny modell för kompletterande mediaförsörjning. Bibliotek, bildning och media är projektägare och representeras av mig (Kristina Elding) och Roland Persson.

Till projektet kopplas också en arbetande referensgrupp med bibliotekschefer från värdbiblioteken och de olika delregionerna. Referensgruppens uppgift är att bistå med relevant information, statistik och erfarenheter samt att fånga upp synpunkter från respektive delregion. Referensgruppen träffas regelbundet under framförallt första halvan av 2012. Referensgruppens medlemmar är:
Per Mattson, Malmö stadsbibliotek
Britt-Marie Nordström, Kristianstads stadsbibliotek
Torbjörn Nilsson, Helsingborgs stadsbibliotek
Britt-Marie Sjöberg, Svedala bibliotek
Kristin Svensson, Tomelilla
Jonny Norrby, Perstorps bibliotek

På referensgruppens första möte, 18/1 2012, diskuterades förutom bakgrunden och direktivet för Anettes uppdrag kring den kompletterande medieförsörjningen, eller det delregionala mediesamarbetet som man också skulle kunna kalla det, frågor som e-medias roll, profilinköp, mångspråkig litteratur, kurslitteratur, universitets- och högskolebibliotekens roll, vikten av snabba och smarta lösningar som tar hänsyn till olikheterna i Skåne.

Det här är en strategiskt viktig process, för oss på Bibliotek,bildning och media, men också för er som arbetar på biblioteken i Skåne. Vi välkomnar inspel, synpunkter och kloka tankar och hoppas att den här bloggen kan vara ett av verktygen för detta, så vi hörs och ses under våren i denna spännande fråga...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar