torsdag 12 mars 2020

Lena Jungmark - LekenScenen är för Lena Jungmark, Nationell koordinator barns och ungas utemiljö


Hur har leken utvecklat sig och hur kan lek vara en ingång i delaktighet. Fråga aldrig vad barn vill ha, fråga vad de vill göra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar