tisdag 18 juni 2019

Gästblogg: Inventering av tillgängligheten på biblioteket i Löddeköpinge

Tommy Hagström från föreningen Begripsam inventerade
igår tillgängligheten på biblioteket i Löddeköpinge.
Här med Kävlinges bibliotekschef Sanna Fries.
Foto: Elisabet Nordlander

Flera skånska bibliotek arbetar just nu med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på olika sätt - både i lokalerna och när det gäller tjänster och bemötande. Ett exempel är Kävlinge bibliotek, som använder medel från Stärkta bibliotek, bland annat för att tillgänglighetsanpassa biblioteket i Löddeköpinge.
Igår besökte Tommy Hagström från föreningen Begripsam biblioteket för att göra en inventering, som ett led i denna satsning. Redan på plats kunde han se en hel rad möjliga förbättringar. Ta del av några av hans tips till Löddeköpinge bibliotek i bibliotekschefen Sanna Fries gästblogg:

Kävlinge satsar på tillgänglighet

2018 sökte Kävlinge bibliotek statsbidrag från satsningen Stärkta bibliotek. 800 000 kr tilldelades kommunen för att förnya och tillgänglighetsanpassa lokalen i Löddeköpinge. 2019 fick kommunen ytterligare 300 tKr för att inventera, utveckla och förnya utbudet och det läsfrämjande arbetet med anpassade media och äppelhyllorna på båda biblioteken. Båda projekten riktar sig mot en av bibliotekets prioriterade målgrupper, men som ändå ofta hamnar i kölvattnet.


Föråldrade lösningar

Kommunens två bibliotek ligger i äldre lokaler och de anpassningar som finns för personer med funktionsnedsättning är få eller föråldrade. Detta påverkar service och arbetsmiljö negativt och ger inte heller tillfredsställelsen att kunna erbjuda den mötesplats och det forum för fri åsiktsbildning och jämlik tillgång till information som vi som folkbibliotek vill och bör erbjuda. Vi tror att en tillgänglighetsanpassad lokal i förlängningen leder till en ökad förståelse mellan människor, en större kontroll och självständighet och en tydligare inkludering och synlighet i samhället för personer med funktionsvariation. Vi tror även att tillgänglighet går att kombinera med ett estetiskt uttryck på ett sätt som väcker lust hos nya besökare att utforska och upptäcka biblioteken, vem du än är och var du än kommer ifrån.


Föreslår förändringar i lokalen

Som ett första steg i projektet inventerar vi lokalen tillsammans med representanter från målgruppen. Till exempel har vi fått hjälp med inventeringen av kommunens handikappråd. Handikapprådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan handikappföreningar och kommunen och flera rikstäckande föreningar finns representerade där. Rådet ger möjlighet för föreningarna att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar, vilket är precis den samarbetspartner vi behöver till detta. Vi har även köpt in konsultation från Begripsam som är både en förening och ett företag som jobbar med just inventeringar av offentliga miljöer med avseende på tillgänglighet. Tommy Hagström från Begripsam var i Lödde den 17 juni och gjorde en första inventering av lokalen.
Biblioteket kommer att få en sammanställning med förslag på förändringar som kan göras för att öka tillgängligheten. Vi kommer sedan att göra en uppföljning med Begripsam.


Mer användarvänligt bibliotek 2020

Vi kommer att använda oss av metoder hämtade från tjänstedesign och kundresemetoden i vårt arbete för att involvera användaren och målgruppen och för att öka vår förståelse av behoven i lokalen. Vi har utforskat och lärt oss mer om design thinking och tjänstedesign med hjälp av projektmedel från Region Skåne 2017, redovisas december 2019. Dessa kunskaper tar vi alltså med oss in i Stärkta bibliotek.
Fram mot hösten 2019 påbörjar vi ett arbete med upphandling och konsulterar en inredningsarkitekt för att kunna lösa de anpassningar som framkommer i våra undersökningar. Mot sommaren eller tidig höst 2020 hoppas vi kunna öppna dörrarna och visa på en förändring och ett mer användarvänligt bibliotek.


Tips!
Nedan lite av det Tommy Hagström från Begripsam såg under inventeringen:

  • Ljuset i lokalen är av allmän art: punktbelysning kan vara ett sätt att navigera och det kan också öka trivsel.
  • Ljudet: ljudet färdas i lokalen, olika sätt att skärma av skapar en lugnare miljö med lägre ljudvolym. Stolar med kupa runt ”holkar” kan avskärma och skapa behaglig ljudmiljö.
  • Skyltarna vi har i Lödde konkurrerar med nödutgångsskylten (färgsättningen är densamma). Vi behöver tänka igenom våra skyltar samt var de ska sitta. Just nu sitter de överallt.
  • Plottrigt: det är böcker, skyltar och lappar på varje fri yta. Istället för skyltning av böcker på varje fri yta kan man tänka att det finns en dedikerad yta för tips. I nuläget finns det ingen plats där ögonen får vila. Många olika färger på våra lappar och skyltar.
  • Dåligt skyltat till biblioteket utifrån, svårt att hitta biblioteket.
  • En station med anpassat material t.ex talboksspelare med taltidning etc. kan vara en bra idé
  • Hörslinga bör finnas, finns inte idag.
  • RWC, vår toalett saknar avlastningsbänk, larm, handtag på dörren.
  • Disken är placerad åt vänster vilket är logiskt i svensk kontext, kunde vara närmare ingången.
  • Positivt: allt i ett plan, inga trösklar, gott om utrymme, mörka gardiner (bra för att undvika starkt ljus utifrån som bländar)
Vill du veta mer om Kävlinges satsning på tillgänglighet? På konferensen Språk och rum - att skapa möten för tillgänglig läsning den 7 november i Malmö kommer Sanna Fries och Tommy Hagström och berättar mer om projektet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar