tisdag 16 april 2019

Nytt nordiskt-baltiskt projekt om design thinking på bibliotek


Andrea Hofmann, utvecklare på Biblioteken i Malmö, gästbloggar här om ett nytt nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt om design thinking på bibliotek.

"Design thinking for libraries"
I januari 2015 lanserade IDEO, Chicago Public Libraries och Århus bibliotek innovationsverktyget "Design Thinking for Libraries". Det är en heltäckande resurs för biblioteksmedarbetare som vill utveckla sin verksamhet genom användarorienterad innovation. Metodmaterialet utvecklades med stöd från Bill och Melinda Gates Foundation. Det översattes till svenska 2018.

Metodmaterialet för design thinking på
bibliotek finns att hämta på svenska
Utforska och testa metodmaterialet
Det nya projektet "Human-centered design in Nordic & Baltic Libraries" som Biblioteken i Malmö deltar i, handlar om att utforska och testa metodmaterialet från ”Design Thinking for Libraries” närmare, både lokalt och tillsammans på nätverksträffar. Varje bibliotek går in i projektet med en egen innovationsprocess som används som en lokal utmaning och som också blir ett verktyg att labba ifrån för att testa metoden.Biblioteken i Malmö har sedan tidigare använt sig av metoder inom ”Design Thinking” fältet, som till exempel i processer som KRUT och nya barnavdelningen Kanini, så vi såg detta projekt som en möjlighet att gå på djupet med metoden och att få utbyte med andra bibliotek som har erfarenhet eller ambitioner av att arbeta med användarorienterad utveckling.Nätverksträffar med fördjupningar
Uppstarten för projektet hade vi på Dokk1 i Århus i januari i år, nästa nätverksträff kommer att vara i Reykjavik i juni och då kommer vi att gå på djupet i uppstarten av en Design Thinking-process: Inspirationsfasen.Projektet har fått stöd från Nordisk Kulturkontakt och pågår under 2019-2020. Om du vill följa projektets resa kan du göra det på facebook-sidan Human-centered design i Nordic/Baltic Libraries: https://www.facebook.com/pg/humancentereddesigninnordicbalticlibraries På FB-sidan kommer det så småningom finnas presentationer om de deltagande biblioteken och dokumentation från nätverksträffarna.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar