måndag 12 februari 2018

Webbinarium om satsningen Stärkta bibliotek

Kulturrådet har fått i uppdrag att via ett bidragsförfarande fördela 225 miljoner kronor per år i tre år till de svenska folkbiblioteken. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
Den första ansökningsperioden är planerad till 15 mars-12 april. Det kommer ytterligare en chans att söka under 2018, den 14 augusti-11 september.

Ställ frågor i förväg
Fredagen den 16 februari klockan 10-11 anordnar Kulturrådet ett webbinarium där man får veta mer om satsningen. Man kan anmäla sig online, och då finns också möjlighet att i förväg ställa frågor som man vill ha svar på under webbinariet. Anmäl dig här.
Under webbinariet får man en presentation av satsningen och ansökningsförfarandet, vem som kan söka och för vad, riktlinjer och prioriteringar. Därefter blir det en öppen frågestund via chatt med Kulturrådets handläggare.
Om man inte har möjlighet att delta vid sändningstillfället så kan man ta del av en inspelning som läggs upp på webbsidan efteråt. Man kommer även att kunna läsa frågorna och svaren från chatten i efterhand.

Använd Experimentspåret
Vi på Region Skånes kulturförvaltning ser Regeringens satsning som en enorm möjlighet för Skåne att få en extra skjuts i det utvecklings- och omställningsarbete som redan sker i att möta en större och mer diversifierad efterfrågan av bibliotekstjänster.
Många skånska bibliotek har erfarenhet av att formulera och ansöka om medel till biblioteksutveckling genom regionala anslag. Vi är samtidigt medvetna om att biblioteken i Skåne har olika förutsättningar vilket var anledningen till att vi för ett år sedan införde Experimentspåret, en möjlighet att erhålla upp till 35 000 kr för att utveckla/utforska en idé. Experimentspåret som kan sökas löpande hos Region Skåne under året och som kan fungera som en förstudie, kan ligga till grund för en större ansökan hos Kulturrådet.
Inga hinder att söka från båda
Det regionala biblioteksutvecklingsanslaget kommer att fortsatt att utlysas en gång årligen. Anslaget är fristående från Kulturrådets utlysning på så sätt att det inte föreligger några hinder för att biblioteken söker både hos Kulturrådet och hos Region Skåne.
Vi hoppas att många skånska bibliotek tar chansen att söka pengar i satsningen Stärkta bibliotek. Första steget är att informera sig och ta möjligheten att ställa sina egna frågor i webbinariet den 16 februari.


Läs mer om satsningen Stärkta bibliotek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar