måndag 19 september 2016

Aktionsforskning och läsfrämjandeNu finns “Aktionsforskande bibliotekarier – en rapport om läsfrämjande verksamhet” att hämta på Kultur Skånes webbplats. Den erbjuder en spännande inblick i bibliotekens viktiga läsfrämjande arbete genom erfarenheter från tio olika aktionsforskningsprojekt på sju bibliotek i Skåne och Halland under hösten 2015 och våren 2016.

Du som är på Bokmässan på torsdag kan passa på att höra Lotta Bergman från Malmö högskola och Mia Dimblad från Hässleholms bibliotek berätta om aktionsforskning som metod för biblioteksutveckling på Biblioteksscenen 14.40-15.00.

Under handledning av Lotta Bergman fick de medverkande bibliotekarierna kontinuerligt koppla sin läsfrämjande praktik på biblioteket till aktuell forskning inom området och reflektera över sin verksamhet. De fick också diskutera sina erfarenheter i en forskningscirkel.

Rapporten innehåller också en inledning av Lotta Bergman, där hon närmare förklarar vad aktionsforskning och forskningscirklar är, och hur metoderna kan användas för att utveckla bibliotekens läsfrämjande verksamhet.

Syftet med rapporten är att sprida erfarenheterna från detta projekt och inspirera fler till att på detta sätt koppla samman forskning och praktik i det läsfrämjande arbetet. Cirklarna har arrangerats av Malmö högskola på uppdrag från Kultur Skåne/Region Skåne och med bidrag från Kulturrådet.

Karin Ohrt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar