torsdag 30 januari 2014

Vad händer på e-boksfronten?

 Förra veckan arrangerade Kultur i Väst konferensen Efter Litteraturutredningen II: E-böcker, som bjöd på en bra bild av läget när det gäller e-böcker och bibliotek och några nyheter.

Mest intressant var Louise Andersson  som berättade om SKL:s utgångspunkter i arbetet med att ta fram avtal kring utlåning av e-böcker via svenska folkbibliotek. Utgångspunkterna har man kommit fram till i dialog med bibliotek, förlag och andra aktörer.

Göran konstenius utredare på KB, berättade om de förstudier man tidigare gjort kring e-böcker och bibliotek Och att man nu håller på att rekrytera en samordnare för det nya uppdraget att inleda en försöksverksamhet för att tillgängliggöra e-böcker via Libris. Det blev en hel del diskussion om vad KB som nationell aktör kan och förmår göra. Louise Andersson menade att e-boksfrågan ligger inom kungliga bibliotekets grunduppdrag som nationell bibliotekssamordnare, och att man inte skulle behöva invänta särskilda uppdrag och medel för detta.

Ett par bibliotek som inte har väntat på nationella lösningar för e-boksfrågan är Stockholms och Malmö stadsbibliotek, som också medverkade på konferensen. Mikael Petrén från Stockholms stadsbibliotek berättade om hur man i Stockholm tar ett helhetsgrepp kring det digitala biblioteket, som nu också är ett "riktigt" bibliotek, likställt med övriga stadsdelsbibliotek. Fredrik Karlsson från Malmö stadsbibliotek berättade om Kaliber, en ett koncept för en app för att söka, låna och läsa e-böcker. För att kunna fortsätta med nästa steg i utvecklingen behöver Malmö fler bibliotek som samarbetspartners.

E-lib, Atingo och FörlagEtt medverkade också under dagen. En mer fyllig rapport från dagen finns på Länsbibliotek Sydosts blogg Bibliotek 25.  Framsidan har också skrivit och föreläsarnas presentationer finns på Kultur i Västs webbplats.

Så det händer saker på e-boksfronten, men kanske inte så snabbt som många önskar. Louise Andersson påminde om att detta är en komplex fråga med många aktörer och därför kräver tid...Rubriken på Svenska förläggarföreningens symposium nu i veckan:Allt är nytt - ingenting har förändrats är kanske ganska talande...

Jag vill också påminna om artikeln Spelet om de svenska e-böckerna , som jag tipsade om häromveckan, som ger en bra bakgrund och sammanfattning av e-boksfrågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar