torsdag 14 november 2013

Ny modell för det regional bidraget till studieförbunden

Under 2013 har studieförbundens regionala verksamheter och Kultur Skåne i en gemensam dialog arbetat fram en ny bidragsmodell för det regionala bidraget till studieförbunden.

Kulturnämnden beslutade 2012 om att införa ett nytt fördelningssystem för studieförbundens regionala verksamhetsbidrag med en tydlig koppling till Regional kulturplan för Skåne 2013-2015. Förslaget på ett nytt fördelningssystem beslutades av regionfullmäktige 2013-10-30  och träder i kraft 2014. Fördelningssystemet bygger på en basfinansieringsdel på 76 % och en utvecklingsdel på 24 %.Årligen kommer ett fokusområde att väljas ut, för 2014 är det "litteratur och demokrati".

Läs mer om Region Skånes modell för verksamhetsbidrag till studieförbundens regionala verksamheter i Skåne.

Nytt om andra pågående bidragsprocesser:

Folkbildningsrådet ska göra en översyn av statens bidrag till studieförbunden som beslutas i maj 2015 och börja gälla 2016.

Malmö stad är just nu inne i en process som ska leda till ny fördelningsmodell. Ansvarig kultursekreterare är Märta Lünnér .


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar